VN04 – Vietnam

VN04 – Vietnam

47.000Kč osoba

VIETNAMSKÁ KLASIKA

14 dní – Hanoj – Ha Long – Hue – Da Nang – Hoi An – Saigon (HČMM) – delta Mekong.

 

Bližší informace o stravování naleznete v sekci PROGRAM.

 

Pokud jsou označeny písmeny (viz. níže) je strava v ceně zájezdu zahrnuta.

 

(S) – Snídaně
(S+O) – Snídaně + oběd
(S+O+V) – Snídaně + oběd + večeře

 

Cena osob do 15 let je INDIVIDUÁLNÍ.

 • Destinace
 • Cena zahrnuje
  Hotely *** / ****
  Průvodce
  Snídaně
  Transféry a přejezdy
 • Cena nezahrnuje
  Cestovní pojištění
  Individuální potřeby
  Nápoje
  Obědy a večeře
  Potřebná víza
1
Praha
Odlet z Prahy
2
Přílet do Hanoje
Přílet na mezinárodní letiště Noi Bai v Hanoji, kde vás vyzvedne průvodce. Poté přesun do vybraného hotelu. Přenocování v Hanoji.
3
Hanoj (S)
Den začnete návštěvou komplexu Ho Či Min – komplex zahrnuje Ho Či Minovo mauzoleum, dům na chůdách a pagodu One Pillar, jejíž vznik se datuje od založení města. Poté návštěva pagody Tran Quoc – nejstarší pagody Hanoje, která stojí na břehu Západního jezera. Přenocování v Hanoji.
4
Hanoj – zátoka Ha Long (S+O+V)
Ráno přesun z Hanoje k zátoce Ha Long. Zátoka Ha Long je jeden ze sedmi divů světového přírodního dědictví UNESCO, s více než 3000 velkolepými vápencovými ostrovy, tyčícími se z čistého smaragdového moře v zálivu Tonkin. Po příjezdu uvítání a ubytování na lodi. Zatímco bude loď proplouvat kolem skalnatých ostrůvků, jeskyní, plovoucích vesnic a pláží, bude se připravovat na palubě oběd s čerstvými mořskými plody. Odpoledne na člunu návštěva plovoucí rybářské vesnice. Volný čas na plavání nebo relaxaci na palubě. Večeře na palubě – vietnamské jídlo. Později odplutí na klidné místo k přenocování.
5
Zátoka Ha Long – Ha Long – Hanoj – Hue (S)
Snídaně se podává během plavby zátokou. Následuje malá zastávka v jeskyni Překvapení. Po vylodění následuje oběd s lahodnými mořskými plody v restauraci ve městě Ha Long. Poté přesun na letiště k letu do Hue – místo bývalého královského paláce. Po příletu přesun do vybraných hotelů. Přenocování v Hue.
6
Hue (S)
Návštěva pagody Thien Mu na břehu řeky Huong. Dále cesta k hrobům krále Khai Dinh a krále Tu Duc. V odpoledních hodinách navštěva Císařské pevnosti, kde vládla poslední vietnamská feudální dynastie (1802–1945), prohlídka včetně věže Flag, brány Ngo Mon, paláce Thai Hoa, Zakázaného města Purple City atd. Přenocování v Hue.
7
Hue – Da Nang – Hoi An (S)
Po snídani přesun po silnici do Hoi Anu přes Da Nang – proslulé přímořské letovisko. Projdete se průsmykem Hai Van – jednáse o strategický průsmyk, ze kterého je nádherný panoramatický výhled na Centrální pobřeží. Po příjezdu do Da Nangu návštěva Mramorové hory, která byla útočištěm komunistů během války. Poté pokračování na Da Nang Beach. Dříve bylo toto místo cvičištěm pro americkou námořní pěchotu. Poté ještě návštěva Čamského muzea a odjezd do vybraného hotelu v Hoi Anu. Přenocování v Hoi Anu.
8
Hoi An (S)
Po snídani prohlídka s průvodcem po starobylém městě Hoi An – památce UNESCO – město bylo velmi prosperujícím obchodním přístavem mezi 17. a 19. stoletím. Součástí prohlídky města je také barevná tržnice, ve které jsou nejen stánky s tropickými specialitami, ale také s hedvábím, které lze proměnit v módní oděv během jednoho dne. Zbytek dne je individuální program. Přenocování v Hoi An.
9
Hoi An – Da Nang – Saigon (S)
Po snídani volno až do přesunu na letiště k letu do Saigonu, největšího města Vietnamu. Po příletu přesun do vybraného hotelu. Přenocování v Saigonu.
10
Saigon – tunely Cu Chi (S)
Po snídani odjezd na návštěvu neuvěřitelných podzemních tunelů Cu Chi, vybudovaných Vietnamci během dlouhé války za nezávislost a sjednocení. Poté návrat do města. V odpoledních hodinách návštěva Válečného muzea a dále Paláce sjednocení, bývalého sídla indočínského generálního guvernéra a později prezidenta republiky Jižní Vietnam až do pádu Saigonu 30. dubna 1975. Den končí návštěvou katedrály Notre Dame a rušné tržnice Ben Thanh. Přenocování v Saigonu.
11
Saigon – delta Mekong – My Tho – Ben Tre – Can Tho (S+O)
V dopoledních hodinách cesta cca 2 hodiny na jihozápad od Saigonu k deltě Mekongu, která je známá jako rýžová oblast Vietnamu. Před cestou do Can Tho oběd na ostrůvku a návštěva vesnice s továrnou na ruční výrobu kokosových bonbonů. Přenocování v Can Tho.
12
Can Tho – plovoucí tržnice Cai Rang – Saigon (S)
Brzy ráno plavba pramicemi podél malých a malebných přítoků delty Mekongu. Poznáte plovoucí tržnici Cai Rang – nejrušnější, ale nejhezčí tržnici s velkým množstvím lodí a lodiček. Návrat do Saigonu se zastávkou a relaxací u Mekongu. Přenocování v Saigonu.
13
Saigon (S)
Po snídani volno až do přesunu na letiště ke zpátečnímu letu.
14
Praha
Přílet do Prahy.
0.0
1. Ubytování0%
2. Strava0%
3. Doprava0%
4. Průvodce0%
5. Celkový pocit0%
6. Doporučili byjste nás?0%

OHODNOŤTE NÁS